Příprava na biřmování v našich farnostech

V naší farnosti se připravuje na přijetí svátosti biřmování 27 biřmovanců. Biřmování proběhne v sobotu 14. 6. při večerní mši svaté v 18:00 hod. Doprovázejme je též naší modlitbou.

 

Rodiče, biřmovanců, kteří by se chtěli podílet na přípravě oslavy po biřmování, jsou zvání také v sobotu 7. června na 16.30 do sálu JP.II. Jedná se o večerní pohoštění, případně výzdobu kostela pod vedením paní Maixnerové.

 

Druh článku

První svaté přijímání a Farní den

Probíhá příprava na 1. sv. přijímání dětí. Další setkání proběhne 5. června v 16.00 hod. v sále JP.II.

První svaté přijímání dětí v naší farnosti se uskuteční v neděli 22. června.

Tentýž den odpoledne od 15:00 hod. se bude konat farní den na zahradě fary ve Skoroticích. Můžete se těšit na program pro děti a mládež, přednášku pana Kinského o krásách Českého středohoří, grilování a další. Podrobný program je vyvěšen v předsíni kostela.

Všechny srdečně zveme.

Druh článku

VELKOPÁTEČNÍ POUŤ NA MARIÁNSKOU SKÁLU

Každoroční Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu bude zahájena v pátek 18. dubna 2014 ve 14.00 hod. průvodem od našeho kostela.

Křížová cesta s několika společnými zastaveními nás dovede k místu, kde stávala mariánksá kaple.

Námaha při výstupu a společné modlitby jsou neseny úmysly za duchovní obrodu něšeho města a jeho obyvatelů.

Druh článku

Pozvání k setkání

V pondělí 14. dubna 2014 proběhne na faře setkání lékařů od 19.00 hod. Srdečně zveme.

 

V pátek zveme k účasti na křížové cestě v kostle Nanebevzetí Panny Marie od 17.15 hod. Křížovou cestu vede 4.4.2014 naše mládež a 11.4. skupina umělců.

 

Každý čtvrtek je otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost. Prosíme o pomoc při službě hlídání.

Druh článku
Skupina

Benefiční koncert - PAŠIJE PODLE JANA

Zveme všechny na benefiční koncert  "Pašije podle Jana" od R. Rejška v neděli 13. dubna 2014 od 16.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

Přijďte si poslechnou svatopostní koncert od Radka Rejška v provedení místního amatérského sboru pod vedením Mgr. Václava Urbana.

Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu našich varhan.

Druh článku

Farní pouť ke sv. Zdislavě

Jablonné

V letošním roce chystá naše farnost pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí.

 

Termín: sobota 31. května 2014

Odjezd: 8.00 hod. od podloubí proti bývalému autobusovému nádraží

Předpokládaný návrat: 17.30 - 18.30 hod.

 

Program:

Zúčastníme se v 11.00 hod. mše sv., kterou bude sloužit litoměřický biskup Jan Baxant.

Druh článku

Setkání biřmovanců, Hovory o víře

Připomínáme setkání, která proběhnou v následujícím týdnu:

 

Čtvrtek 3.4.2014

16.00 - 17.30 hod. - otevřen kostel pro veřejnost, prosíme o zajištění služby hlídání (seznam služeb v sakristii)

19.00 hod. - fara, sál Sinai - pokračování cyklu večerů Hovory o víře

 

Pátek 4.4.2014

17.15 hod. - křížová cesta v kostele, kterou povede naše mládež

Druh článku

24 hodin pro Pána

Papež František vyhlásil na tento pátek 28.3. iniciativu "24 hodin pro Pána".

Jedná se o eucharistickou adoraci s možností svátosti smíření, která v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie začne kající bohoslužbou v 17.00 hod.

V 17.20 bude následovat křížová cesta, kterou povedou lékaři.

V 18.00 hod.  začne jako obvykle mše svatá a po ní eucharistická adorace až do soboty 29.3. do 17.00 hod.

Druh článku

Postní rekolekce - 21. a 22. března 2014

V rámci postní doby připravila farnost postní rekolekci, kterou koná P. Bohumil Kolář.

 

PROGRAM

 

Hlavní téma: Přemáhej zlo dobrem (Řím 12,21)

 

Pátek 21.3.2014

 

      v 18 hod. při mši svaté  -  1 přednáška: Stavět na skále nebo na písku

 

 

Sobota 22.3.2014

 

     v 9.30 hod., sál Jana Pavla II - 2 přednáška: My a ti druzí

 

Druh článku