Cyklus rozhovorů o mši svaté pro vysokoškoláky

Na pravidelném setkávání vysokoškoláků jsme začali cyklus rozhovorů o mši svaté: o významu jejích jednotlivých částí, modliteb, gest a postojů.

Příští setkání 15. 10. bude tématem bohoslužba slova.

Středeční večery s vysokoškoláky na naší faře začínají vždy v 19 hodin v sále Sinaj.

 

Druh článku

V Římě začal synod biskupů o rodině

V neděli 5. října začalo třetí mimořádné zasedání biskupského synodu na téma: „Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. Generální sekretariát biskupského synodu vybízí k modlitbě místní církve, farní komunity, řeholní instituty, sdružení a hnutí během slavení eucharistie i při jiných bohoslužbách před i během synodálních prací. Na synodu je přítomno 253 účastníků: 191 biskupů, z nichž 25 slouží v římské kurii a 114 je předsedů biskupských konferencí z celého světa (Afrika – 36, Amerika – 24, Asie – 18, Evropa – 32 a Oceánie 4).

Druh článku

Kostel Všech svatých v Arnultovicích

V obci Arnultovice se nachází krásný kostel, zasvěcený všem svatým. Kostel je filiálním kostelem Římskokatolické farnosti Skorotice.

Bohoslužby a modlitby se tu konají nepravidelně, proto přinášíme plakát s uvedenými setkáními ve školním roce 2014/2015.

Srdečně zveme všechny na POUTNÍ MŠI  ke cti Všem svatým, která se bude konat v neděli 2.11.2014 v 16.00 hod.

Druh článku

Neděle 28.9. - Den modliteb za mimořádný synod o rodině

Ve dnech 5. - 19. října 2014 se bude konat 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“.

 

Neděle 28. září 2014 bude věnována modlitbám za synodu.

 

Vyzýváme farní společenství, aby se v tuto neděli při slavení eucharistie i při jiných liturgických příležitostech modlilo na tento úmysl. Věřící mohou takén připojit na tento úmysl svou osobní modlitbu a, především, modlitbu v rodině.

 

Druh článku

Slavnost sv. Václava

Obrázek

                       Všechny srdečně zveme

            na poutní mši svatou ke cti sv. Václava

             v neděli 28. září 2014 od 16.00 hod.

             do kostela sv. Václava ve Skoroticích.

 

Druh článku

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

V následujícím školním roce 2014/2015 bude opět vyučováno náboženství na faře  ve skupinkách:
1) předškoláci, 1 - 2 třída ZŠ                   v úterý od 16.00 hod.
2) 3 - 5 třída ZŠ                                       v úterý od 15.45 hod.
3) 6 - 9 třídaZŠ                                        ve čtvrtek od 16.00 hod.

Výuka začíná podle skupin v úterý 16.9. nebo čtvrtek 18.9.2014.

Druh článku

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Farní pouť našeho kostela ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v neděli 17.8.2014 při obou mších svatých v 9.00 a 10.30 hod. Všechny srdečně zveme.

Prosíme o pomoc s přípravou pohoštění.  Pokud jste ochotni pomoci, přineste napečené koláče, buchty apod. do sakristie nebo na faru. Předem děkujeme.

SVATOANENSKÁ POUŤ V TISÉ

Dovolujeme si Vás pozvat na poutní bohoslužbu v Tisé v sobotu 26. července od 10.30 hod., při které  zazpívá Pěvecký sbor Tisá.

Přede mší svatou v 9.45 hod. požehná P. Miroslav Šimáček opraveným zvonům v kostele sv. Anny v Tisé.

Obec Tisá, která podporuje kostel sv. Anny jako významnou kulturní památku obce, (oprava zvonů, organizace rekonstrukce lustru v kostele apod.) připravila na tento den další akce na které Vás také zveme. Bližší informace zde.

Druh článku

Poutní mše svatá - kostel sv. Petra a Pavla v Žežicích

Srdečně zveme všechny na poutní mši svatou ke cti svatých Petra a Pavla v neděli 29.6.2014 od 16.00 hod. v Žežicích.

Obec Žežice leží v krásném místě a doporučujeme spojit návštěvu kostela s procházkou z Krásného Března - od konečné zastávky trolejbusu č. 55 nebo z Dobětic - od konečné zastávky trolejbusu č. 54.

Druh článku

Informace pro rodiče dětí

V neděli 22.6.2014 při mši svaté v 10.30 hod. proběhne 1. svaté přijímání dětí z naší farnsti, ke kterému přistoupí  8 dětí.

Po mši svaté budou dětem ze všech skupin náboženství rozdávána vysvědčení a bude následovat eucharistický průvod kolem kostela. Děti ať si přinesou košíčky s květinami. Použijí je při průvodu.

Druh článku