Pozvání k setkání

V pondělí 14. dubna 2014 proběhne na faře setkání lékařů od 19.00 hod. Srdečně zveme.

 

V pátek zveme k účasti na křížové cestě v kostle Nanebevzetí Panny Marie od 17.15 hod. Křížovou cestu vede 4.4.2014 naše mládež a 11.4. skupina umělců.

 

Každý čtvrtek je otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost. Prosíme o pomoc při službě hlídání.

Druh článku
Skupina

Benefiční koncert - PAŠIJE PODLE JANA

Zveme všechny na benefiční koncert  "Pašije podle Jana" od R. Rejška v neděli 13. dubna 2014 od 16.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

Přijďte si poslechnou svatopostní koncert od Radka Rejška v provedení místního amatérského sboru pod vedením Mgr. Václava Urbana.

Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu našich varhan.

Druh článku

Farní pouť ke sv. Zdislavě

Jablonné

V letošním roce chystá naše farnost pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí.

 

Termín: sobota 31. května 2014

Odjezd: 8.00 hod. od podloubí proti bývalému autobusovému nádraží

Předpokládaný návrat: 17.30 - 18.30 hod.

 

Program:

Zúčastníme se v 11.00 hod. mše sv., kterou bude sloužit litoměřický biskup Jan Baxant.

Druh článku

Setkání biřmovanců, Hovory o víře

Připomínáme setkání, která proběhnou v následujícím týdnu:

 

Čtvrtek 3.4.2014

16.00 - 17.30 hod. - otevřen kostel pro veřejnost, prosíme o zajištění služby hlídání (seznam služeb v sakristii)

19.00 hod. - fara, sál Sinai - pokračování cyklu večerů Hovory o víře

 

Pátek 4.4.2014

17.15 hod. - křížová cesta v kostele, kterou povede naše mládež

Druh článku

24 hodin pro Pána

Papež František vyhlásil na tento pátek 28.3. iniciativu "24 hodin pro Pána".

Jedná se o eucharistickou adoraci s možností svátosti smíření, která v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie začne kající bohoslužbou v 17.00 hod.

V 17.20 bude následovat křížová cesta, kterou povedou lékaři.

V 18.00 hod.  začne jako obvykle mše svatá a po ní eucharistická adorace až do soboty 29.3. do 17.00 hod.

Druh článku

Postní rekolekce - 21. a 22. března 2014

V rámci postní doby připravila farnost postní rekolekci, kterou koná P. Bohumil Kolář.

 

PROGRAM

 

Hlavní téma: Přemáhej zlo dobrem (Řím 12,21)

 

Pátek 21.3.2014

 

      v 18 hod. při mši svaté  -  1 přednáška: Stavět na skále nebo na písku

 

 

Sobota 22.3.2014

 

     v 9.30 hod., sál Jana Pavla II - 2 přednáška: My a ti druzí

 

Druh článku

Postní rekolekce

Postní rekolekce v naší farnosti se uskuteční v sobotu 22. března 2014.

Začínáme již v pátek při večerní mši svaté v 18.00 hod. Pokračujeme v sobotu. Program bude upřesněn.

Rekolekci koná P. Bohumil Kolář

Udelejme si čas na duchovní obnovu v rámci postní doby.

Druh článku

Drobné oznamy

V neděli 16.2. se koná od 15 hodin setkání rodin s dětmi v centu Ovečka v Doběticích, Poláčkova ul. 2. Najdete zde příležitost k pohybovým hrám pro děti, pro rodiče duchovní téma z Familiaris consortio, diskuse, sdílení radostí i těžkostí života, společenství. Srdečně zveme

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je každý týden ve čtvrtek otevřen pro veřejnost od 16.00 hod. do začátku mše svaté v 18.00 hod.

 

Pravidelné setkání biřmovanců se koná  v sobotu 22.2 od 10.00 hod. na faře v sálu Sinaj.

 

Druh článku

Kostel pravidelně otevřen pro veřejnost

Novinkou pro naši farnost bude pravidelně otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost  každý čtvrtek od 16.00 hod. do začátku večerní mše svaté.

Svým umístěním v centru města poblíž nákupního střediska kostel umožnuje nabídnout prostor ke zklidnění a ztišení pro velké množství kolemjdoucích. Využijme tento čas k osobní modlitbě, ztišení i jen prostému bytí v přítomnosti Boha.

Druh článku

Současné dokumenty papeže Františka

Dovolte nám představit dva dokumenty papeže Františka vydané v České republice:

 

EVANGELII GAUDIUM (Radost evangelia) - apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě. Vydalo nakladatelství Paulinky, spojení: knihkupectvi@paulinky.cz

 

LUMEN FIDEI (Světlo víry) - encyklika. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, spojení sekretariat@kna.cz

 

Druh článku