Farní ohlášky z neděle 24.7.2022

kaple v Habrovicích

17. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli 24. 7. od 16:00 hod. se uskuteční poutní mše sv. v kostele sv. Anny v Tisé. Při této příležitosti bude posvěcena nově zrestaurovaná socha Schönsteinského anděla. V tento den se nekoná mše sv. v kostele Sv. Tří králů v Libouchci, která bude přesunuta na 1. neděli v  srpnu, tj. 7. 8., a v Tisé v tento den tedy obvyklá mše sv. nebude. Srdečně zveme všechny poutníky na pouť za sv. Annou do Tisé.

*        V sobotu 30. 7. proběhne poutní bohoslužba slova od 16:00 hod. v kapli sv. Anny v Habrovicích. Všichni poutníci jsou zváni.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova