Farní ohlášky z neděle 30.10.2022

hřbitov

31. neděle v mezidobí

*        V neděli 23. října proběhl po dopoledních mších svatých misijní jarmark, který připravili děti za našich farností. Podařilo se vybrat 13.896,- Kč pro Papežská misijní díla. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.

*        O Slavnosti Všech svatých v úterý 1. listopadu a Památce věrných zemřelých ve středu 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod. Ve středu 2. listopadu mše svatá ráno v 8.00 nebude.

*        Dušičkové pobožnosti se budou konat v těchto časech:

Středa 2.11.

15.00 hod. -  Skorotice (hřbitov) – dušičková pobožnost

15.00 hod. -  Petrovice (hřbitov) – dušičková pobožnost

Neděle 6.11.

14.30 hod. - Tiské stěny (Horolezecký památník – modlitba za zemřelé horolezce

15.30 hod. - Tisá (hřbitov) – dušičková pobožnost

16.00 hod. - Tisá (kostel) – mše svatá za zemřelé

*        Začátkem listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro naše drahé v očistci. Připomínáme základní podmínky: 1. a 2. listopadu při návštěvě kostela splněním tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a dále modlitbou Otčenáš a Vyznání víry.      Návštěvou hřbitova od 1. – 8. listopadu splněním tří obvyklých podmínek a jakoukoliv modlitbou za zemřelé.

*        Ve čtvrtek 3. listopadu provede Severočeský symfonický orchestr v našem kostele koncert Requiem od Antonína Dvořáka. V tento den se nebude výjimečně konat večerní mše sv., ale bude sloužena ráno v 8:00 hod. Srdečně zveme na tento koncert, který bude jistě hlubokým kulturním i duchovním zážitkem.

* „Hovory o víře“ se z důvodu koncertu překládají na další čtvrtek, to znamená 10. listopadu po večerní mši svaté v sále Sinaj.

*        Vysokoškolští studenti se scházejí každý týden ve středu na faře od 19:00 hod., sál Sinaj. Neváhejte a přijďte na setkání nalézt nové přátele a prohloubit svou víru. 

*        Středoškoláky zveme na páteční setkání. Koná se každý pátek, většinou na faře po mši svaté v sále Sinaj. Společná večeře, sdílení, hry, hudba a písně, Boží slovo, společná modlitba. Společně za Kristem.

*        *        *        *        *

Druh článku
Farnost
Klíčová slova