Farní ohlášky z neděle 29.1.2023

Hromnice

4. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli pořádá naše farnost karneval pro děti, a to od 15:00 hod. do 17:00 hod. ve farní budově, sál Sinaj, 3. patro. Srdečně zveme děti i jejich dospělý doprovod k účasti v kostýmech biblických postav, světců či zcela jiných.

Příspěvek v podobě nějaké dobroty na společný stůl je vítán.

*        Ve čtvrtek 2. února (svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice) pokračuje od 19:00 hod. cyklus přednášek, tzv. Hovory o víře. Věnovat se budeme modlitbě Páně Otčenáš na základě Katechismu katolické církve. Následuje diskuse, setkání končíme společnou modlitbou, do které můžeme vložit naše potřeby. Smyslem těchto setkání je společenství těch, kteří chtějí poznávat a prohlubovat svoji víru. Toto setkání je zvláště vhodné pro konvertity a lidi pokřtěné v dospělosti.

*        Ve čtvrtek 2. února odpadá náboženství dětí obou skupin na faře z důvodu pololetních prázdnin.

*        Pátek 3. února je prvním pátkem v měsíci. V tento den je zvláště vhodné přijmout svátost smíření a eucharistie. Zároveň bude udělováno tzv. svatoblažejské požehnání na ochranu před krčními nemocemi a vším zlem.

*        Úklid kostela se bude konat tento pátek od 9:00 hod. Na pomoc s úklidem je možné kontaktovat kdykoli pí. Dr. Zdenu Švejdovou.

*        Farní knihovna je k dispozici všem, kdo mají zájem o kvalitní četbu, především duchovní literatury. V naší knihovně naleznete tvorbu současných i klasických autorů duchovní četby, životopisy světců i historické knihy a romány katolických autorů. Seznam většiny knih naleznete na našich webových stránkách. Zimní čas je vhodný pro četbu, proto si přijďte vybrat pěknou knížku!

*        Každý čtvrtek bude v našem kostele od 17:15 vystavena Nejsvětější svátost s možností tiché adorace. Všichni jsou zváni k osobní modlitbě.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova