Studijně zaměřené společenství na teologii, životopisy světců, příležitost k prohloubení vnitřního života. Ved doc. F. Fiala. V sále Nazaret.