VELKOPÁTEČNÍ POUŤ NA MARIÁNSKOU SKÁLU

Velkopáteční pouť - plakát

Ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem pořádá Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem tradiční Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu.

Sejdeme se u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (kostel se šikmou věží) v pátek 15. dubna 2022 ve 14.00 hod. Po úvodním slově arciděkana P. Mgr. Miroslava Šimáčka vykročíme na Mariánskou skálu. Svou účast přislíbil také primátor města Ústí nad Labem, který pronese závěrečné slovo na místě, kde stávala mariánská kaple.

Druh článku